ข้อความประจำหมวดหมู่

โซฟา โซฟาผ้า โซฟาหนังแท้ โซฟาหนังเทียม

จากการที่ทางบริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหาโซฟาหนังแท้และโซฟาหนังเทียม โซฟาหุ้มผ้าส่งออกไปขายยังตลาดญี่ปุ่น ไต้หวัน ทำให้เรามีแหล่งโซฟาคุณภาพดี ราคาย่อมเยามานำเสนอให้กับลูกค้าภายในประเทศ โซฟาหนังแท้ซึ่งตอนนี้หนังออยล์กำลังเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมในตลาดญี่ปุ่น โครงโซฟาใช้ไม้ซึ่งผ่านขบวนการอบน้ำยา และการอบแห้ง ไม้ใหม่ สภาพดีมาทำ ต่างกับโซฟาคุณภาพต่ำซึ่งอาจจะใช้ไม้เก่าๆ มีความชื้น ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้มีกลิ่นอับในภายหลัง และไม่แข็งแรง

โซฟาเป็นสินค้าซึ่งต้องอาศัยความไว้วางใจผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเป็นอย่างมาก นอกจากรูปลักษณ์ภายนอก วัสดุทีใช้หุ้มเบาะโซฟาซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งแล้ว โครงสร้างภายในของโซฟาและวัตถุดิบที่ใช้ อาทิเช่นฟองน้ำที่ใช้ ความแข็งแรงของโครงโซฟา ไม่ว่าจะเป็นโครงไม้หรือโครงเหล็ก การยึดสปริงจะต้องยึดให้ถูกต้องและแน่นหนาเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว การขยับของสปริงซึ่งอาจทำให้สปริงเลื่อนหลุดได้หลังจากการใช้งานไประยะหนึ่ง โครงไม้ถ้าใช้ไม้เก่า ไม้บางก็อาจจะทำให้เกิดการหักได้ง่ายและอาจทำให้เกิดอันตรายกับลูกค้าซึ่งนำไปใช้งาน ฟองน้ำหากใช้ฟองน้ำคุณภาพต่ำ ราคาถูกก็จะเสื่อมสภาพได้ง่าย ฟองน้ำแข็งกระด้าง คืนตัวช้า หรืออาจจะแบนและไม่คืนตัวได้ง่ายๆ เมื่อใช้ไปได้ไม่นานฟองน้ำก็จะหมดสภาพ ทำให้เบาะแฟบแบน นั่งไม่สบาย รูปทรงก็จะเสียไปด้วย 

การเลื่อก การตัดสินใจซื้อโซฟาของแต่ละท่านจะพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างแตกต่างกันไป บางท่านจะพิจารณาจากราคา วัสดุ รูปแบบดีไซน์ ความรู้สึกจาการสัมผัสจากการนั่ง ความนุ่มของเบาะที่นั่งและพนักพิง