ข้อความประจำหมวดหมู่

โซฟาหนังแท้

โซฟาหนังของไทยมีหนังหลากหลายชนิด โรงฟอกหนังในประเทศไทยมีโรงงานฟอกหนังดีๆหลายแห่ง โรงงานหลายโรงงานใช้เครื่องจักรอย่างดีซึ่งเป็นที่ยอมรับเรื่องมาตรฐานคุณภาพจากเยอรมัน คุณภาพหนังที่มีคุณภาพดี มีส่วนช่วยทำให้โซฟาหนังแท้ของไทยสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก  หลังจากที่ต่างชาติหยุดสั่งโซฟาจากประเทศไทยไปหลายปี ทั้งตลาดโซฟาถูกซึ่งหุุ้มด้วยหนังเทียม และโซฟาหนังแท้ แต่ระยะ3-4ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีออร์เดอร์โซฟาจากต่างประเทศกลับเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น 

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > โซฟา  > โซฟาหนังแท้


    ไม่พบสินค้า